ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลสามแวง

90 หมู่ที่ 5 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044-696159 โทรสาร 044-696159   E-mail : 6311602@dla.go.th