กิจกรรมแห่เทียน งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565