สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน  ตุลาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน  ธันวาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน  มกราคม  2564

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม  2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558