ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางยกระดับถนนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ - บ้านนางธัญญลักษณ์ จะแรบรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคี ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))