ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเพชรบ้านใหม่ฟาร์ม-เชื่อมเขตเทศบาลตำบลห้วยราช หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))