ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางยกระดับถนนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์-บ้านนางธัญญลักษณ์ จะแรบรัมย์ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์