ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเกร็ด จำนวน 10 ถุง สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th