ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายโครงการฯ ขนาด 1x1.20 เมตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th