ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กแผ่นซิงค์ ติดสติกเกอร์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th